Ελληνικά Καλώδια – Λιβαδειά - Ελλάδα

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Λιβαδειά και αποτελούν την παραγωγική μονάδα των Ελληνικών Καλωδίων για τα σύρματα περιελίξεων. Η συνολική ετήσια παραγωγική δυνατότητα είναι 14.000 τόνοι ετησίως.

Η παραγωγική μονάδα παράγει:

  • Στρογγυλά και πεπλατυσμένα σύρματα περιελίξεων χαλκού
  • Στρογγυλά και πεπλατυσμένα σύρματα περιελίξεων αλουμινίου