Η Ελληνικά Καλώδια και η θυγατρική της Fulgor αναλαμβάνουν έργα για την υποβρύχια και υπόγεια διασύνδεση 400kV Ρίου – Αντιρρίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ CENERGY HOLDINGS SA

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2018

 

Κλάδος Καλωδίων: Η Ελληνικά Καλώδια και η θυγατρική της Fulgor αναλαμβάνουν έργα για την υποβρύχια και υπόγεια διασύνδεση 400kV Ρίου – Αντιρρίου.

 

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι o ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στην ένωση οικονομικών φορέων Cablel® Ελληνικά Καλώδια - Fulgor σύμβαση αξίας περίπου 29 εκατ. ευρώ και στην Ελληνικά Καλώδια σύμβαση αξίας περίπου 18 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και την εγκατάσταση υποβρύχιων και χερσαίων καλωδίων στην περιοχή Ρίου - Αντιρρίου για την επέκταση του δικτύου 400kV προς την Πελοπόννησο. 

 

Η ανάθεση στην ένωση οικονομικών φορέων Cablel® Ελληνικά Καλώδια – Fulgor αφορά στον σχεδιασμό και την παραγωγή συνολικά 18 χιλιομέτρων έξι μονοπολικών υποβρυχίων καλωδίων 400kV και υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών, την υποβρύχια εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων, και τη σύνδεση τους στα σημεία προσαιγιάλωσης στο Ρίο και Αντίρριο με τα υπόγεια καλώδια, τα οποία προμηθεύει η Ελληνικά Καλώδια.

 

Αντίστοιχα, η ανάθεση στην Ελληνικά Καλώδια αφορά στον σχεδιασμό και την παραγωγή των αναγκαίων χερσαίων καλωδίων 400kV για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, συνολικού μήκους 42 χιλιομέτρων και την εγκατάσταση τους κατά μήκος της χερσαίας διαδρομής από τα σημεία προσαιγιάλωσης των υποβρυχίων καλωδίων μέχρι τους υποσταθμούς υπερυψηλής τάσης σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης και των δύο έργων ανέρχεται σε περίπου 10 μήνες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

 

Τα υποβρύχια καλώδια θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της Fulgor στο Σουσάκι Κορινθίας, όπου οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας καθιστούν δυνατή την παραγωγή και τις δοκιμές σε μεγάλα συνεχόμενα μήκη, από τα μακρύτερα υποβρύχια καλώδια σε παγκόσμιο επίπεδο.  Τα χερσαία καλώδια θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της Ελληνικά Καλώδια στη Θήβα.

 

Η ανάθεση των έργων αυτών αποτελεί κομβικό σημείο για την Ελληνικά Καλώδια, καθώς αποτελεί το πρώτο έργο υποβρυχίων καλωδίων 400kV που αναλαμβάνει η Εταιρία, και το πρώτο υποβρύχιο καλώδιο 400kV γενικότερα στην Ελλάδα, και σηματοδοτεί τη δυναμική της είσοδο στην αγορά υποβρυχίων καλωδίων υπερυψηλής τάσης ως ένας από τους ελάχιστους παραγωγούς αντίστοιχων καλωδίων παγκοσμίως.

 

Σχετικά με τη Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρία συμμετοχών (holding), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές, όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών, καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργεία Κορίνθου και την Ελληνικά Καλώδια, πρωτοπόρες εταιρίες στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους τους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς σωλήνων χάλυβα διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς χάλυβα. Η Cablel® Ελληνικά Καλώδια (www.cablel.com), είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους κλάδους που προαναφέρθηκαν.