Δελτία Τύπου

10/10/2019
Στη Σωληνουργεία Κορίνθου η ανάθεση του αγωγού IGB (Αγωγός φυσικού αερίου διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/09/2019
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019
DOWNLOAD PDF:GRENFR
17/09/2019
Στην Ελληνικά Καλώδια ανατέθηκε η σύμβαση προμήθειας υποβρυχίου καλωδίου από την Ørsted
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/08/2019
Η Energinet αναθέτει τον υποθαλάσσιο αγωγό Baltic Pipe στη Σωληνουργεία Κορίνθου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
13/06/2019
Η Snam, Ιταλίας αναθέτει 150 χλμ. αγωγού φυσικού αερίου στη Σωληνουργεία Κορίνθου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
04/06/2019
Κλάδος Καλωδίων: Η Cenergy Holdings ανακοινώνει την ανάθεση μέρους διαγωνισμού για έρευνα και ανάπτυξη της Carbon Trust στην εταιρεία Ελληνικά Καλώδια αναφορικά με το κοινό βιομηχανικό έργο πλωτών ανεμογεννητριών (Floating Wind JIP)
DOWNLOAD PDF:GRENFR
28/05/2019
Διορισμός νέου συν-Διευθύνοντος Συμβούλου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
28/05/2019
Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Μαΐου 2019
DOWNLOAD PDF:GRENFR
24/04/2019
Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού –Οικονομικής Έκθεσης 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
17/04/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ CENERGY HOLDINGS SA
DOWNLOAD PDF:GRENFR
20/03/2019
Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/02/2019
Ανακοίνωση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
03/12/2018
Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
03/12/2018
Κλάδος Καλωδίων: Στην κοινοπραξία Tideway – Ελληνικά Καλώδια η ανάθεση του έργου διασύνδεσης του αιολικού πάρκου Seamade ανοικτά της ακτής του Βελγίου με το δίκτυο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
12/11/2018
Κλάδος Καλωδίων: Η Ελληνικά Καλώδια και η θυγατρική της Fulgor αναλαμβάνουν έργα για την υποβρύχια και υπόγεια διασύνδεση 400kV Ρίου – Αντιρρίου.
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/10/2018
Κλάδος Καλωδίων: Ανάθεση στην Ελληνικά Καλώδια έργου διασύνδεσης χερσαίων καλωδίων υψηλής τάσης στην Κύπρο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/09/2018
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/09/2018
Δελτίο Τύπου της Cenergy Holdings SA
DOWNLOAD PDF:GRENFR
24/09/2018
Κλάδος Καλωδίων: Ανάθεση δύο έργων για την υποβρύχια διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου (Ομάδα Α και Ομάδα Γ) στην Ελληνικά Καλώδια και τη θυγατρική της Fulgor.
DOWNLOAD PDF:GRENFL
06/09/2018
Κλάδος Καλωδίων: Ανάθεση του έργου διασύνδεσης αιολικού πάρκου Hollandse Kust (South) στην κοινοπραξία Van Oord – Ελληνικά Καλώδια.
DOWNLOAD PDF:GRENFR
20/07/2018
Αγωγός Cactus II: Η Σωληνουργεία Κορίνθου ξεκίνησε τις παραδόσεις των σωλήνων χάλυβα
DOWNLOAD PDF:GRENFR
03/07/2018
Κλάδος καλωδίων: Η ένωση των οικονομικών φορέων Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. - Fulgor Α.Ε. ανέλαβε το έργο «με το κλειδί στο χέρι» για τη β’ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων
DOWNLOAD PDF:GRENFR
07/06/2018
Η TechnipFMC αναθέτει τον υποθαλάσσιο αγωγό μεγάλου βάθους Karish στη Σωληνουργεία Κορίνθου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Διορισμός νέου Οικονομικού Διευθυντή
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/04/2018
Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού –Οικονομικής Έκθεσης 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2018
Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2018
Ανακοίνωση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/03/2018
Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/03/2018
Σωλήνες της Σωληνουργεία Κορίνθου ενώνουν την Ασία με την Ευρώπη – Αγωγός φυσικού αερίου TANAP
DOWNLOAD PDF:GRENFR
07/03/2018
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
06/03/2018
Ανακοίνωση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
04/01/2018
Αγωγός Balticconnector: Η Σωληνουργεία Κορίνθου ανέλαβε την παραγωγή των σωλήνων για τον υποθαλάσσιο αγωγό που θα συνδέσει τη Φινλανδία με την Εσθονία
DOWNLOAD PDF:GRENFR
19/10/2017
Κλάδος Καλωδίων: Η Cablel® Ελληνικά Καλώδια υπέγραψε σύμβαση με την DEME Group για την προμήθεια συστημάτων υποβρυχίων καλωδίων για το έργο Modular Offshore Grid (“MOG”) της βελγικής εταιρίας Elia στη Βόρεια Θάλασσα.
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/09/2017
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Σεπτεμβρίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
01/08/2017
Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
18/07/2017
Κλάδος καλωδίων: H Fulgor, θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια, υπέγραψε σύμβαση με-το-κλειδί-στο-χέρι με την Enel Green Power Hellas για την υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση με το εθνικό δίκτυο της συστοιχίας των χερσαίων αιολικών πάρκων του Καφηρέα.
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
15/06/2017
Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός νέου Οικονομικού Διευθυντή
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Μαΐου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/04/2017
Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού- Οικονομικής έκθεσης 2016
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/04/2017
Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα Λάβει Χώρα στις 30 Μαΐου2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/04/2017
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2016
DOWNLOAD PDF:ENFR
30/03/2017
Οικονομικά Αποτελέσματα για τη Χρήση 2016
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
16/01/2017
Γνωστοποίηση κράτους-μέλους προέλευσης
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
22/12/2016
Γνωστοποίηση ύψους μετοχικού κεφαλαίου και αριθμού μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
22/12/2016
Δημοσίευση γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
19/12/2016
Έναρξη Διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και το Χρηματιστήριο Αθηνών και Τιμή Έναρξης Διαπραγμάτευσης.
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
14/12/2016
Ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
12/12/2016
Δημοσίευση Γνωστοποίησης Σημαντικών Συμμετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
08/12/2016
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
29/11/2016
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL