Δελτία Τύπου

20/03/2019
Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/02/2019
Ανακοίνωση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
03/12/2018
Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
03/12/2018
Κλάδος Καλωδίων: Στην κοινοπραξία Tideway – Ελληνικά Καλώδια η ανάθεση του έργου διασύνδεσης του αιολικού πάρκου Seamade ανοικτά της ακτής του Βελγίου με το δίκτυο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
12/11/2018
Κλάδος Καλωδίων: Η Ελληνικά Καλώδια και η θυγατρική της Fulgor αναλαμβάνουν έργα για την υποβρύχια και υπόγεια διασύνδεση 400kV Ρίου – Αντιρρίου.
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/10/2018
Κλάδος Καλωδίων: Ανάθεση στην Ελληνικά Καλώδια έργου διασύνδεσης χερσαίων καλωδίων υψηλής τάσης στην Κύπρο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/09/2018
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/09/2018
Δελτίο Τύπου της Cenergy Holdings SA
DOWNLOAD PDF:GRENFR
24/09/2018
Κλάδος Καλωδίων: Ανάθεση δύο έργων για την υποβρύχια διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου (Ομάδα Α και Ομάδα Γ) στην Ελληνικά Καλώδια και τη θυγατρική της Fulgor.
DOWNLOAD PDF:GRENFL
06/09/2018
Κλάδος Καλωδίων: Ανάθεση του έργου διασύνδεσης αιολικού πάρκου Hollandse Kust (South) στην κοινοπραξία Van Oord – Ελληνικά Καλώδια.
DOWNLOAD PDF:GRENFR
20/07/2018
Αγωγός Cactus II: Η Σωληνουργεία Κορίνθου ξεκίνησε τις παραδόσεις των σωλήνων χάλυβα
DOWNLOAD PDF:GRENFR
03/07/2018
Κλάδος καλωδίων: Η ένωση των οικονομικών φορέων Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. - Fulgor Α.Ε. ανέλαβε το έργο «με το κλειδί στο χέρι» για τη β’ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων
DOWNLOAD PDF:GRENFR
07/06/2018
Η TechnipFMC αναθέτει τον υποθαλάσσιο αγωγό μεγάλου βάθους Karish στη Σωληνουργεία Κορίνθου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Διορισμός νέου Οικονομικού Διευθυντή
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/04/2018
Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού –Οικονομικής Έκθεσης 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2018
Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2018
Ανακοίνωση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/03/2018
Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/03/2018
Σωλήνες της Σωληνουργεία Κορίνθου ενώνουν την Ασία με την Ευρώπη – Αγωγός φυσικού αερίου TANAP
DOWNLOAD PDF:GRENFR
07/03/2018
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
06/03/2018
Ανακοίνωση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
04/01/2018
Αγωγός Balticconnector: Η Σωληνουργεία Κορίνθου ανέλαβε την παραγωγή των σωλήνων για τον υποθαλάσσιο αγωγό που θα συνδέσει τη Φινλανδία με την Εσθονία
DOWNLOAD PDF:GRENFR
19/10/2017
Κλάδος Καλωδίων: Η Cablel® Ελληνικά Καλώδια υπέγραψε σύμβαση με την DEME Group για την προμήθεια συστημάτων υποβρυχίων καλωδίων για το έργο Modular Offshore Grid (“MOG”) της βελγικής εταιρίας Elia στη Βόρεια Θάλασσα.
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/09/2017
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Σεπτεμβρίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
01/08/2017
Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
18/07/2017
Κλάδος καλωδίων: H Fulgor, θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια, υπέγραψε σύμβαση με-το-κλειδί-στο-χέρι με την Enel Green Power Hellas για την υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση με το εθνικό δίκτυο της συστοιχίας των χερσαίων αιολικών πάρκων του Καφηρέα.
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
15/06/2017
Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός νέου Οικονομικού Διευθυντή
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Μαΐου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/04/2017
Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού- Οικονομικής έκθεσης 2016
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/04/2017
Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα Λάβει Χώρα στις 30 Μαΐου2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/04/2017
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2016
DOWNLOAD PDF:ENFR
30/03/2017
Οικονομικά Αποτελέσματα για τη Χρήση 2016
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
16/01/2017
Γνωστοποίηση κράτους-μέλους προέλευσης
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
22/12/2016
Γνωστοποίηση ύψους μετοχικού κεφαλαίου και αριθμού μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
22/12/2016
Δημοσίευση γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
19/12/2016
Έναρξη Διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και το Χρηματιστήριο Αθηνών και Τιμή Έναρξης Διαπραγμάτευσης.
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
14/12/2016
Ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
12/12/2016
Δημοσίευση Γνωστοποίησης Σημαντικών Συμμετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
08/12/2016
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
29/11/2016
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL