Μεταφορά, διανομή ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές

Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια

Ο Όμιλος προσφέρει ένα μεγάλο εύρος από υποβρύχια και χερσαία καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης, εναέριους αγωγούς και έργα με το κλειδί στο χέρι που αφορούν:

 • Διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο
 • Διασύνδεση δικτύων μεταξύ διαφορετικών χωρών
 • Υπεράκτια αιολικά πάρκα
 • Φωτοβολταϊκά πάρκα
 • Τροφοδοσία εξεδρών άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Διαβάσεις μικρών αποστάσεων, όπως ποτάμια, κανάλια, φιόρδ κτλ.
 • Χερσαία καλώδια και εναέριους αγωγούς συστημάτων μεταφοράς
 • Παροχή ενέργειας για τη βαριά βιομηχανία

Επιπλέον ο Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια κατασκευάζει χαμηλής και μέσης τάσης ηλεκτρικά καλώδια, εναέριους αγωγούς δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για:

 • Διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας 
 • Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
 • Βιομηχανίες
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
 • Δίκτυα σιδηροδρομικών μεταφορών 
 • Κτίρια

Σε όλες αυτές τις αγορές προσφέρει:

 • Λύσεις «με το κλειδί στο χέρι»
 • Εφαρμογές προσαρμοσμένες ανά πελάτη
 • Υπηρεσίες επίβλεψης
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Υπηρεσίες μεταφορών και αποθήκευσης
 • Εκπαίδευση
 • Εφεδρικά υλικά
 • Εγκαταστάσεις
 • Επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις
 • Δοκιμή μετά την εγκατάσταση

Βασικά έργα

ΠΕΛΑΤΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΤΟΣ
ΑΔΜΗΕ ΑΕΈργο με το κλειδί στο χέρι, 114 χλμ, 150 kV τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο για τη διασύνδεση των Κυκλάδων2015-2016
TenneT TSO GmbHΈργο με το κλειδί στο χέρι (υπό εκτέλεση), 22,7 χλμ, 155 kV τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο στη Γερμανία2017
Terna EnergyΈργο με το κλειδί στο χέρι, 36 χλμ, 150 kV τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο για τη διασύνδεση του υπεράκτιου αιολικού πάρκου που βρίσκεται στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου2016
Eneginet.dk(υπό εκτέλεση) 11,4 χλμ, 150 kV τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο and 4.8 χλμ, 132 kV μονοπολικό υποβρύχιο καλώδιο στη Δανία και τη Σουηδία2016
ΑΔΜΗΕ ΑΕ41,1 χλμ, 400 kV μονοπολικό χερσαίο καλώδιο στην Ελλάδα2011
Société Algeriènne De Production De l'Eléctricité10 χλμ, 220 kV μονοπολικό χερσαίο καλώδιο στην Αλγερία2013
Newfoundland Power Inc.Έργο με το κλειδί στο χέρι, 11,3 χλμ, 25 kV τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο στον Καναδά2014
Vattenfall85 χλμ, 132 kV μονοπολικό χερσαίο καλώδιο στη Σουηδία2016
EON26 χλμ, 132 kV μονοπολικό χερσαίο καλώδιο στη Γερμανία2015
Dewa101 χλμ, 132 kV μονοπολικό χερσαίο καλώδιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα2013