Κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ο παγκόσμιος κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου περιλαμβάνει την εξερεύνηση, εξόρυξη, διύλιση, μεταφορά (με τάνκερ ή αγωγούς) και τη διάθεση. Ο κλάδος συνήθως αναλύεται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες :

  • Εξερεύνηση και εξόρυξη - upstream (E&P).
  • Μεταφορά - midstream sector, που περιλαμβάνει τη μεταφορά των προϊόντων σε διυλιστήρια ή για περαιτέρω επεξεργασία με τη χρήση αγωγών, πλοίων, τρένων κ.α.
  • Επεξεργασία και διάθεση - downstream, που περιλαμβάνει τη διύλιση ή επεξεργασία για τελικό προϊόν και τη διάθεση του στους τελικού χρήστες.

Οι εταιρίες της Cenergy Holdings διαθέτουν προηγμένα προϊόντα για τον κλάδο που περιλαμβάνουν: σωλήνες χάλυβα για χερσαίους και υποθαλάσσιους αγωγούς, υποβρύχια καλώδια, προϊόντα γεώτρησης και άντλησης, αναλώσιμα συγκόλλησης, δομικά στοιχεία για πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου και δεξαμενές αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) κ.α.

Σωληνουργεία Κορίνθου

Η Σωληνουργεία Κορίνθου (CPW) παράγει και διαθέτει, για περίπου μισό αιώνα, σωλήνες χάλυβα για χερσαίους και υποθαλάσσιους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και για γεώτρηση και άντληση.

Διαθέτει από τις ευρύτερες γκάμες προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα για χαλυβδοσωλήνες που χρησιμοποιούνται είτε σε διασυνοριακούς αγωγούς μεταφοράς, σε τοπικά δίκτυα διανομής, σε αγωγούς επανέγχυσης CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) και σε αγωγούς μεταφοράς πετροχημικών και καυσίμων.
 
Τα προϊόντα συμμορφώνονται με όλα τα διεθνή πρότυπα, ενώ όπου απαιτείται ακολουθούνται και πρόσθετες προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης, περιλαμβανομένων των προδιαγραφών αντοχής σε HIC/SSCC (όξινα περιβάλλοντα).
 
Επίσης, διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για εφαρμογή εξωτερικών καθώς και εσωτερικών αντιδιαβρωτικών επενδύσεων.
 
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη Θίσβη περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής σωλήνων, μονάδες επένδυσης σωλήνων και λιμενικές εγκαταστάσεις (αποκλειστικής χρήσης). Όλες οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ακτίνα 1,5 χλμ. Έτσι, διασφαλίζεται η υψηλή λειτουργική αποτελεσματικότητα, η μειωμένη ανάγκη για μεταφορές, τα χαμηλότερα κόστη, ο καλύτερος προγραμματισμός και γενικά η μείωση του κινδύνου ποιότητας, υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος (QHSE).

Κύρια έργα

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι προμηθευτής πρώτης επιλογής για τις μεγαλύτερες εταιρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου με μακρά λίστα έργων σε όλο τον κόσμο, όπως
 

ΠΕΛΑΤΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΤΟΣ
TAP A.G.Trans Adriatic pipeline, 495 χλμ αγωγού φυσικού αερίου στην Ελλάδα2016-2017
WintershallMaria pipeline, 50 χλμ υποθαλάσσιου αγωγού με την μέθοδο reel-lay στη Νορβηγία2016
Plains All AmericanDiamond & Red River, 740 χλμ αγωγών πετρελαίου στις Η.Π.Α.2015-2016
Energy TransferDAPL & Rover, 550 χλμ αγωγών φυσικού αερίου στις Η.Π.Α.2015
GRT GAZ, TIGF, GDF560 χλμ αγωγών φυσικού αερίου στη Γαλλία2003-2016
Snam Rete Gas240 χλμ αγωγών φυσικού αερίου στην Ιταλία2011-2016
BP (British Petroleum)In Amenas, 184 χλμ χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου στην Αλγερία2006, 2009, 2012
DenburyGreencore pipeline, 385 χλμ αγωγού CO2 στις Η.Π.Α.2011-2012
OMVNawara, 395 χλμ αγωγού φυσικού αερίου στην Τυνησία και WAG Expansion 3, 62 χλμ αγωγού φυσικού αερίου στην Αυστρία2011-2013
BG (British Gas)Knarr field development, 107 χλμ υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου στη Νορβηγική θάλασσα και Hasdrubal, 120 χλμ υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου στην Τυνησία2012, 2007
Chevron128 χλμ (συνολικά) από υποθαλάσσιους αγωγούς στις Ολλανδία, Αγκόλα και Ταϋλάνδη2002 - 2010
Sonatrach915χλμ αγωγών φυσικού αερίου στην Αλγερία (El Merk Lot 2, Medgaz κ.α.)2005 - 2010
Spectra EnergySouth East Supply Header, 443χλμ αγωγού φυσικού αερίου στις Η.Π.Α.2007
ChevronWAGP-West African Gas pipeline, 490χλμ υποθαλάσσιου αγωγού στην Γκάνα2005
Shell204 χλμ υποθαλάσσιων αγωγών της Shell Deepwater στον κόλπο του Μεξικού, Shell UK στη Βόρεια θάλασσα και Shell Νιγηρίας στη Δυτική Αφρική2002

 

Μάθετε περισσότερα για τη Σωληνουργεία Κορίνθου και τα έργα της στο http://www.cpw.gr/projects/all-projects

 

Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια

Ο Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια προσφέρει ένα μεγάλο εύρος καλωδίων για τον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου σύμφωνα με εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές:

  • Υποβρύχια καλώδια μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης, υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών και σύνθετα καλώδια ενεργείας, οπτικών ινών και ελέγχου για τη διασύνδεση των πλατφορμών πετρελαίου και αερίου
  • Καλώδια τηλεπικοινωνιών (χαλκού μέχρι κατηγορίας 7+ και οπτικών ινών), ελέγχου, χαμηλής, μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης σχεδιασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιομηχανίας του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

Η προηγμένη τεχνολογία του Ομίλου Cablel® Ελληνικά Καλώδια, η γνώση και προσαρμοστικότητα, διασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη κατά το σχεδιασμό και την παραγωγή σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας. Οι ειδικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν καλώδια με αντοχή σε υδρογονάνθρακες τα οποία είναι βραδύκαυστα και πυράντοχα με χαμηλή εκπομπή καπνών και μηδενική εκπομπή αλογόνων, καθώς και καλώδια ανθεκτικά στη λάσπη (mud resistant) αλλά και καλώδια που μπορούν να λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Η στρατηγική του Ομίλου περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων όπως:

  • Στατικά και δυναμικά umbilicals
  • Δυναμικά υποβρύχια καλώδια ενέργειας
  • Υποβρύχια και χερσαία καλώδια συνεχούς ρεύματος υψηλής και υπερυψηλής τάσης