Λοιπές εφαρμογές

Οι εταιρίες της Cenergy Holdings επιπλέον προσφέρουν προϊόντα για:

  • Δίκτυα νερού και υγρών υψηλού ιξώδους όπως σωλήνες χάλυβα, εύκαμπτους στατικούς και δυναμικούς υποβρύχιους σωλήνες πολυαιθυλενίου με οπλισμό από ατσάλι, σε μεγάλα συνεχή μήκη, για τη μεταφορά νερού και άλλων υγρών.
  • Εφαρμογές σε ορυχεία με σωλήνες χάλυβα μεταφορά διαλυμάτων ορυκτών σε μονάδες περαιτέρω επεξεργασίας και διαχωρισμού και υγρών υψηλού ιξώδους (slurry).