Τηλεπικοινωνίες & μεταφορά δεδομένων

Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια

Ο Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια παράγει καλώδια τηλεπικοινωνιών από το 1962. Σήμερα, μετά από πάνω από 50 έτη συνεχόμενων επενδύσεων και εξέλιξης, ο όμιλος κατασκευάζει ένα μεγάλο εύρος καλωδίων τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και τη Ρουμανία:

  • Καλώδια χαλκού και οπτικών ινών για εσωτερική ή εξωτερική, υποβρύχια, υπόγεια ή εναέρια εγκατάσταση
  • Καλώδια ελέγχου control και instrumentation
  • Καλώδια με εφαρμογή στους σιδηροδρόμους signaling και pilot
  • Καλώδια μεταφοράς δεδομένων

Οι βασικές εφαρμογές των καλωδίων αυτών είναι:

  • Διασύνδεση νησιών, αιολικών πάρκων, πλατφορμών πετρελαίου κλπ.
  • Σιδηρόδρομοι
  • Υποβρύχια ή επίγεια δίκτυα τηλεπικοινωνιών και σε δίκτυα μετάδοσης δεδομένων
  • Τηλεφωνικά κέντρα
  • Δομημένη καλωδίωση
ΠΕΛΑΤΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΤΟΣ
U.K. NETWORK RAIL5.780  χλμ καλώδια ενέργειας και signaling2014/15/16
MAV Hungarian Railways715  χλμ καλώδια ενέργειας και signaling2014/15/16
OTE ΑΕ6.100  χλμ τηλεφωνικά καλώδια χαλκού2014/15/16
ALSTOM Transport (Greek Railways Project)540 χλμ καλώδια signaling σιδηροδρόμων2015/16
AKTOR (Greek Railways Project)500  χλμ καλώδια signaling σιδηροδρόμων2015
OTE ΑΕ1.300  χλμ καλώδια οπτικών ινών2016
THALES (Italy)l440  χλμ καλώδια οπτικών ινών2014/15
SIEMENS (Tram of Stuttgart)70  χλμ καλώδια signaling σιδηροδρόμων2016
THALES (Romanian Railways Project)140  χλμ  καλώδια ενέργειας και signaling2016
BDZ Bulgarian Railways250  χλμ καλώδια signaling σιδηροδρόμων2015