Εγκαταστάσεις

Οι εταιρίες της Cenergy Holdings διαθέτουν μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ρωσία. Έξι κύριες παραγωγικές μονάδες και τέσσερις βοηθητικές εγκαταστάσεις κατασκευάζουν και διανέμουν σωλήνες χάλυβα για μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, νερού και CO2 , καθώς και σωλήνες γεώτρησης και άντλησης, σωλήνες κατασκευών και κοίλες δοκούς , καλώδια ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και υποβρύχια καλώδια όπως και σύρματα περιελίξεων και πλαστικά και ελαστικά μίγματα.