Ελληνικά καλώδια - Οινόφυτα - Ελλάδα

Η παραγωγική μονάδα των μιγμάτων βρίσκεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας και αποτελεί υποστηρικτική μονάδα για την παραγωγή PVC και ελαστικών μιγμάτων. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα είναι 20.000 τόνοι ετησίως.

Επιπρόσθετα, στο εργοστάσιο έχει δημιουργηθεί ένα τελευταίας τεχνολογίας εργαστήριο πολυμερών, το οποίο διεξάγει εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις με έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο και την ανάλυση της μόνωσης (XLPE) των καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης (πρώτες ύλες, διεργασία παραγωγής και την αξιολόγηση των παραχθέντων υλικών), καθώς και άλλων πολυμερών.