Ελληνικά Καλώδια - Εργοστάσιο Θήβας - Ελλάδα

Η παραγωγική μονάδα βρίσκεται στη Θήβα Βοιωτίας και η συνολική παραγωγική δυνατότητα καλωδίων είναι 60,000 τόνοι ετησίως. Μετά την ολοκλήρωση της νέας γραμμής υψηλής και υπερυψηλής τάσης το 2003 η παραγωγική μονάδα έχει δυνατότητα παραγωγής:

 • Καλωδίων χαμηλής τάσης
 • Καλωδίων μέσης τάσης
 • Καλωδίων υψηλής τάσης
 • Καλωδίων υπερυψηλής τάσης μέχρι 500kV
 • Καλώδια οπτικών ινών

Η παραγωγική μονάδα της Θήβας έχει πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή:

 • Παραγωγή ράβδων χαλκού και αλουμινίου
 • Παραγωγή σύρματος από ράβδους χαλκού και αλουμινίου
 • Επισμάλτωση συρμάτων
 • Σχηματισμός αγωγού: τα σύρματα συστρέφονται μεταξύ τους
 • Μόνωση: εξωθούνται ταυτόχρονα τα τρία στρώματα του συστήματος μόνωσης (Εσωτερικό ημιαγώγιμο - μόνωση - εξωτερικό ημιαγώγιμο) και δικτυώνεται το πολυαιθυλένιο
 • Απαερίωση: Θέρμανση του πόλου του καλωδίου ώστε να απομακρυνθούν τα αέρια υποπροϊόντα της διαδικασίας δικτύωσης του πολυαιθυλενίου.
 • Μεταλλική Θωράκιση: μανδύας μολύβδου με ή χωρίς σύρματα χαλκού υπ' αυτόν, σύρματα χαλκού ή αλουμινίου με ταινία χαλκού ή αλουμινίου, λείος ή κυματοειδής κατά μήκος συγκολλημένος μανδύας αλουμινίου ή χαλκού με ή χωρίς σύρματα χαλκού ή αλουμινίου υπ' αυτόν.
 • Εξωτερικός μανδύας: εξώθηση πολυαιθυλενίου με ή χωρίς ημιαγώγιμο εξωτερικό στρώμα για τον έλεγχο της ακεραιότητας αυτού
 • Ποιοτικός έλεγχος: δοκιμές διεξάγονται σε όλες τις ενδιάμεσες φάσεις παραγωγής και στο τελικό προιόν. Η παραγωγική μονάδα είναι εξοπλισμένη για να διενεργεί όλες τις προδιαγραφόμενες δοκιμές σειράς, δειγματοληψίας και τύπου, καθώς επίσης και την δοκιμή Prequalification διάρκειας ενός έτους.