Καινοτομία και τεχνολογία

“Επιδιώκουμε την αριστεία μέσω της καινοτομίας και τεχνολογίας που μας επιτρέπουν να είμαστε στην κορυφή των κλάδων που δραστηριοποιούμαστε“

Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων και των καινοτομιών του κλάδου οι εταιρίες της Cenergy Holdings επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών προϊόντων και λύσεων,  αναπτύσσουν ποικίλες συνεργασίες με ινστιτούτα και διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς. Η πολύχρονη επιστημονική έρευνα στις παραγωγικές μονάδες και τα ερευνητικά κέντρα, καθώς και η πρακτική γνώση από την παραγωγή, έχουν σαν αποτέλεσμα την σημαντική συσσώρευση τεχνολογικής εμπειρίας   

Κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιριών μας είναι η εμπειρία τους στην κατασκευή και αναβάθμιση των μονάδων παραγωγής, σαν αποτέλεσμα της μακράς ιστορίας στον σχεδιασμό, στην βελτιστοποίηση διαδικασιών και στα εποπτικά συστήματα ελέγχου

Οι εταιρίες μας δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, επενδύουν σε τεχνολογία αιχμής για να μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις στις αγορές τους και βελτιστοποιούν τις παραγωγικές τους διαδικασίες