Σωληνουργεία Κορίνθου

 

Η Εταιρία δίνει έμφαση στην τεχνολογία αιχμής ώστε να είναι μια από τις κορυφαίες εταιρίες που προσφέρουν  λύσεις για τον κλάδο μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επιπλέον πρωτοπορεί σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων καθώς και υπηρεσιών προς τους πελάτες της. 

Καινοτόμες λύσεις

 • Υποθαλάσσιοι αγωγοί με την μέθοδο Reel-lay

Η μέθοδος reeling είναι ένας γρήγορος και αποδοτικός τρόπος πόντισης υποθαλάσσιου αγωγού. Οι σωλήνες χάλυβα συγκολλούνται σε σωληνογραμμές , ελέγχονται σε βάσεις στην ξηρά και κατόπιν η μεγάλου μήκους σωληνογραμμή τυλίγεται σε μεγάλα τύμπανα (reels) σε εξειδικευμένα πλοία.  

Το πλοίο κατευθύνεται στο τελικό σημείο, το τύμπανο ξετυλίγεται και ο σωλήνας ποντίζεται. Κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η ταχύτητα πόντισης καθώς και οι πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες συγκόλλησης και επιθεώρησης σε βάσεις στην ξηρά. Οι υψηλές πλαστικές παραμορφώσεις που υπόκειται ο σωλήνας δημιουργούν υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις όσον αφορά στις μηχανικές ιδιότητες του σωλήνα τόσο και στις διαστασιολογικές του ανοχές. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι από τις ελάχιστες εταιρίες παγκοσμίως που προσφέρουν σωλήνες με μήκος έως 24 μέτρα για εφαρμογές reel lay, σε σχέση με το σύνηθες μήκος των 12 μέτρων

Μεγαλύτερο μήκος σωλήνα σημαίνει λιγότερες συγκολλήσεις, μειωμένος χρόνος προετοιμασίας και μειωμένο συνολικό κόστος

 • Υποθαλάσσιοι αγωγοί μεγάλου βάθους:

Σημαντικό μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου πιστεύεται ότι βρίσκεται σε μεγάλα βάθη. Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν κάνει την εξερεύνηση και εξόρυξη σε τέτοια βάθη δυνατή και οικονομικά αποδοτική. Πολλές από τις νέες ανακαλύψεις κοιτασμάτων βρίσκονται σε μεγάλα και πολύ μεγάλα βάθη ενώ τα κεφάλαια για έρευνα και ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν την ραγδαία άνοδο για επόμενα 10 χρόνια

Η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στις δυσμενείς συνθήκες που συναντώνται σε αυτό το περιβάλλον.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει τη μοναδική δυνατότητα να προσφέρει σωλήνες υψηλής αντοχής LSAW με εξωτερική διάμετρο από 16 ίντσες (406,4χιλ) και άνω και πάχη χάλυβα που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες για αγωγούς σε μεγάλα βάθη.

Λύσεις βελτιστοποίησης κόστους για τον πελάτη

 • Διαστασιολογική ομοιομορφία τελικού προϊόντος

Σε στενή συνεργασία με τους τελικούς πελάτες και τις εταιρίες κατασκευής, οι υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες της εταιρίας προσφέρουν διαστασιολογική ομοιομορφία τελικού προϊόντος, με αυστηρές ανοχές σε κρίσιμα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του σωλήνα όπως:

 • Εξωτερική διάμετρος (OD) – στα άκρα του σωλήνα και το σώμα
 • Οβαλότητα ή αλλιώς απόκλισης από τον τέλειο κύκλο (out of roundness)
 • Πάχος τοιχώματος
 • Ευθύτητα σωλήνα

Συστήματα μετρήσεων ακριβείας με χρήση laser και πλήρης ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, δημιουργούν αναλυτικές αναφορές των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των σωλήνων και προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα μείωσης κόστους διαχείρισης και επεξεργασίας κατά την διάρκεια της τελικής εγκατάστασης

 • Μεγαλύτερο μήκος = Λιγότερες συγκολλήσεις = Χαμηλότερο κόστος

Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει τη μοναδική δυνατότητα να παράγει σωλήνες HFI και SAW και να τους επενδύουν εξωτερικά και εσωτερικά σε μήκη έως 24 μέτρα

Πρόσφατες αναβαθμίσεις μονάδων και η προγραμματισμένη εγκατάσταση μονάδας double joining (ένωση σωλήνων με περιφερειακή συγκόλληση), προσφέρει στους πελάτες βελτιστοποίηση κόστους με μείωση των απαιτούμενων συγκολλήσεων και επενδύσεων στο τελικό σημείο κατά τη διάρκεια εγκατάστασης χερσαίων αγωγών ή πόντισης υποθαλασσίων αγωγών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

 • Μονάδες περαιτέρω επεξεργασίας

Η Σωληνουργεία Κορίνθου προσφέρει υπηρεσίες εξωτερικής και εσωτερικής αντιδιαβρωτικής επένδυσης με μήκος έως 24 μέτρα, στην ίδια τοποθεσία με την παραγωγή των σωλήνων. Για υποθαλάσσιους αγωγούς, η Εταιρία ολοκληρώνει την εγκατάσταση μονάδας εξωτερικής επένδυσης με σκυρόδεμα.

Ευρεία γκάμα σωλήνων χάλυβα για γεώτρηση και άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου (OCTG), με λύσεις συγκόλλησης χαλυβδοσυνδέσμων 

Διαπιστευμένες από ανεξάρτητο φορέα εγκαταστάσεις για εργαστηριακές δοκιμές υλικών και διάβρωσης απαραίτητες για την υποστήριξη των παραγωγικών μονάδων, που περιλαμβάνουν και δοκιμές αντοχής σε όξινες συνθήκες διάβρωσης υδρογόνου HIC, SSCC σύμφωνα με τα πρότυπα NACE

Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρακολουθεί συνεχώς τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, μέσω των παρακάτω ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης:

 • Εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης των διεργασιών σε συνεργασία με προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού, συνδυαζόμενες με εσωτερικές δοκιμές στοχεύοντας όσο το δυνατόν «στενότερα» όρια παραμέτρων και κατά συνέπεια σε υψηλότερη ομοιομορφία προϊόντος.
 • Επέκταση της γκάμας παραγωγής όσον αφορά το πάχος / ποιότητα χάλυβα.
 • Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας, τεχνικών δοκιμών/ελέγχων και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών στο πεδίο των μη καταστρεπτικών ελέγχων.
 • Συνεργασία με κορυφαίους παραγωγούς χάλυβα για την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του χάλυβα και παραγωγικών διαδικασιών για παραγωγή σωλήνων με εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες (όξινο περιβάλλον, υποθαλάσσιους αγωγούς, υψηλές αξονικές παραμορφώσεις όπως reeling).
 • Συνεργασία με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς και ινστιτούτα (EPRG, TWI, Ελκεμέ).
 • Συμμετοχή σε σημαντικά ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στοχεύοντας στην ανάπτυξη των ιδιοτήτων του προϊόντος και της αρτιότητάς του κατά τη χρήση (JIP, RFCS projects).