Επικοινωνία IR & υπηρεσίες

Σοφία Ζαΐρη

Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων

Email: ir@cenergyholdings.com

Στοιχεία επικοινωνίας
Cenergy Holdings S.A.
30 Marnix Avenue,
1000 Brussels,
Belgium
τηλ:  (+32) 22 240960

Cenergy Holdings S.A.
– Ελληνικό υποκατάστημα
Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 33,
151 25 Μαρούσι, Αθήνα,
Ελλάδα
τηλ: (+30) 210 6861 111, (+30) 210 6787 773
 

Έντυπο υλικό

Για να σας αποσταλεί έντυπο υλικό των ετήσιων δελτίων/παρουσιάσεών μας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας εδώ.

Email Alerts

Για να λαμβάνετε αυτόματα τα δελτία τύπου/ανακοινώσεις μας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας εδώ.

 

Πληροφορίες Μετοχής