Πολιτική και στόχοι του τμήματος επενδυτικών σχέσεων

Στη Cenergy Holdings πιστεύουμε ότι η ανοικτή και συστηματική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη δημιουργεί πραγματική αξία.

Ως εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προσεγγίζουμε την επικοινωνία της στρατηγικής μας και της επιχειρηματικής μας απόδοσης στην επενδυτική κοινότητα, με τρόπο πειθαρχημένο και επαγγελματικό.

Η αποτελεσματική σχέση με την αγορά διευκολύνεται από την ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων και περιλαμβάνει κλήσεις συνδιάσκεψης, κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one-to-one), roadshows, συμμετοχή σε συνέδρια καθώς και επιτόπιες επισκέψεις σε εγκαταστάσεις των θυγατρικών της Εταιρίας.

Ενθαρρύνουμε επίσης την ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας.

Στόχος μας είναι η δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρίας, διασφαλίζοντας ότι το επιχειρηματικό μας μοντέλο και οι οικονομικές επιδόσεις μας οδεύουν συστηματικά προς τους στρατηγικούς μας στόχους.

Πληροφορίες Μετοχής