Επιτροπή Ελέγχου

 

Xavier Bedoret, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Bedoret κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στα νομικά από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίνης (UCL). Διατελεί εσωτερικός ελεγκτής και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων στον Όμιλο GDF Suez. Πριν εργαστεί στην GDF Suez, εργάστηκε ως πιστοποιημένος ορκωτός λογιστής, ανώτερο τραπεζικό στέλεχος και διευθυντής διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και ανώτερο διευθυντικό στέλεχος στην KPMG (Βρυξέλλες).

Πληροφορίες Μετοχής