Διοικητικό Συμβούλιο

 

Μαρίνα Σαρκισιάν Οχανέσογλου, µη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος.

 

Η κυρία Σαρκισιάν Οχανέσογλου κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος και πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από το Imperial College of Science Technology & Medicine. Έχει 20ετη εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σε αυτό το διάστημα έδρασε ως ανεξάρτητη σύμβουλος συνεργαζόμενη με τα γραφεία Ecos Μελετητική και Παναγόπουλος &  Συνεργάτες καθώς και ως στέλεχος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.