Διοικητικό Συμβούλιο

 

Manuel J. Iraola, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Iraola είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Aloaris, εταιρίας η οποία παρέχει υπηρεσίες στρατηγικής και ανάπτυξης ηγεσίας σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Πριν την Aloaris, εργάστηκε για 20 χρόνια στην Phelps Dodge Corporation, όπου κατείχε την θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Phelps Dodge Industries (PDI), μίας διαφοροποιημένης παραγωγικής εταιρίας με ετήσιες πωλήσεις που ξεπερνούν τα $3 δις και πάνω από 5.000 εργαζομένους σε 27 χώρες. Ο Iraola έχει θητεύσει σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών εισηγμένων στο NYSE, συμπεριλαμβανομένων των Phelps Dodge Corporation, Central Hudson Energy Group, Schweitzer Mauduit International Inc. και Southern Peru Copper. Κατέχει πτυχίο ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Sacred Heart, που βρίσκεται στο Fairfield του Connecticut και τίτλο σπουδών Bachelor στην Βιομηχανική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Puerto Rico. Είναι επίσης απόφοιτος των Pennsylvania State University’s Executive Management Program, Wharton/Spencer Stuart Directors Institute και PD-Thunderbird Global Management Program.