Διοικητικό Συμβούλιο

 

Xavier Bedoret, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Bedoret κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στις Νομικές Επιστήμες και την Ψυχολογία από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν (UCL) και είναι πιστοποιημένος ορκωτός λογιστής. Διαθέτει επίσης πιστοποίηση στην εταιρική διακυβέρνηση (Διεθνής Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων-INSEAD). Μετά από δέκα χρόνια στο τμήμα χρηματοοικονομικής λογιστικής της KPMG στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και στο Stamford (ΗΠΑ), προσχώρησε στο Οικονομικό Τμήμα και ύστερα στη Διεύθυνση Ελέγχου & Διαχείρισης Κινδύνων της ENGIE (Γαλλία). Από το 2017, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές Ελέγχου για θέματα διακυβέρνησης.