Διοικητικό Συμβούλιο

 

Simon Macvicker, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Macvicker κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Warwick και πτυχίο Σύγχρονων Γλωσσών από το Πανεπιστήμιο του Λιντς. Έχει εργαστεί στην Bridgnorth Aluminum για 19 χρόνια ως Διευθύνων Σύμβουλος από το 2004. Στο παρελθόν κατείχε διάφορες εμπορικής φύσης θέσεις στην British Steel για 10 χρόνια. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αλουμινίου στο Η.Β. από το 2014 έως το 2015 και επί του παρόντος τελεί Πρόεδρος του Συμβουλίου Μετάλλων του Η.Β. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Shropshire.