Διοικητικό Συμβούλιο

 

Rudolf Wiedenmann: µη εκτελεστικό μέλος.

Ο κ. Wiedenmann κατέχει Μaster στη χημεία από το Ludwig-Maximilians Universtät München και διδακτορικό δίπλωμα στις φυσικές επιστήμες.  Είναι µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Icme Ecab SA.  Στο παρελθόν, εργάστηκε στο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σε άλλα τμήματα όπως το τμήμα των καλωδίων ενέργειας της Siemens στη Γερμανία.  Διετέλεσε πρόεδρος της European Association of Cable Manufacturers.