Ετήσιοι απολογισμοί

 

 

08/04/2021
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2020
DOWNLOAD PDF:ENFR
08/04/2020
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2019
DOWNLOAD PDF:GRENFR
24/04/2019
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/04/2018
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
28/04/2017
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2016
DOWNLOAD PDF:GRENFR

Πληροφορίες Μετοχής