Οικονομικές καταστάσεις

08/04/2021
Eνοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2020
DOWNLOAD PDF:ENFR
23/09/2020
Ενδιάμεση Οικονομική ‘Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020
DOWNLOAD PDF:GRENFR
08/04/2020
Eνοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2019
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/09/2019
Ενδιάμεση Οικονομική ‘Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019
DOWNLOAD PDF:GRENFR
24/04/2019
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/09/2018
Ενδιάμεση Οικονομική ‘Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/04/2018
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
28/09/2017
Ενδιάμεση οικονομική έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
28/04/2017
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2016
DOWNLOAD PDF:GRENFR

Πληροφορίες Μετοχής