Οικονομικές καταστάσεις θυγατρικών

Ελληνικά Καλώδια

Ελληνικά Καλώδια - Ετήσια οικονομική κατάσταση 2018
DOWNLOAD PDF:GREN

Σωληνουργεία Κορίνθου

Σωληνουργεία Κορίνθου - Ετήσια οικονομική κατάσταση 2018
DOWNLOAD PDF:GREN

Fulgor AE

Fulgor AE - Ετήσια οικονομική κατάσταση 2018
DOWNLOAD PDF:GREN

ICME ECAB SA

ICME ECAB SA - Eτήσια Οικονομική Κατάσταση 2018
DOWNLOAD PDF:EN

Πληροφορίες Μετοχής