Δελτία τύπου σχετικά με τις συγχωνεύσεις

08/12/2016
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
08/12/2016
Έντυπο Δήλωσης Επιλογής - Σωληνουργεία Κορίνθου
DOWNLOAD PDF:GREN
08/12/2016
Έντυπο Δήλωσης Επιλογής - Ελληνικά Καλώδια
DOWNLOAD PDF:GREN
29/11/2016
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL

Πληροφορίες Μετοχής