Γενικές συνελεύσεις μετόχων

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Σεπτεμβρίου 2017

05/09/2017
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Ψηφοφορία μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Πρακτικά
DOWNLOAD PDF:FR

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2017

30/05/2017
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Ψηφοφορία μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Πρακτικά
DOWNLOAD PDF:FR
30/05/2017
Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Βελγικά Λογ. Πρότυπα)
DOWNLOAD PDF:FR

Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου 2018

29/05/2018
Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Βελγικά Λογ. Πρότυπα)
DOWNLOAD PDF:FR
29/05/2018
Ψηφοφορία Μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Πληρεξούσιο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Πρακτικά
DOWNLOAD PDF:FR

Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Μαΐου 2019

29/05/2019
Πρακτικά
DOWNLOAD PDF:FR
28/05/2019
Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Βελγικά Λογ. Πρότυπα)
DOWNLOAD PDF:FR
25/04/2019
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2019
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:ENFR
25/04/2019
Πληρεξούσιο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2019
Ψηφοφορία Μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2019
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFR

Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Μαΐου 2020

26/05/2020
Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Βελγικά Λογ. Πρότυπα)
DOWNLOAD PDF:FR
26/05/2020
Πρακτικά
DOWNLOAD PDF:FR
26/05/2020
Προτεινόμενο Τροποποιημένο Καταστατικό
DOWNLOAD PDF:GRENFR
26/05/2020
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
26/05/2020
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:GRENFR
26/05/2020
Πληρεξούσιο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
26/05/2020
Ψηφοφορία Μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
26/05/2020
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFR

Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Μαΐου 2021

25/05/2021
Ψηφοφορία Μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/05/2021
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/05/2021
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/05/2021
Πληρεξούσιο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/05/2021
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/05/2021
Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Βελγικά Λογ. Πρότυπα)
DOWNLOAD PDF:FR
25/05/2021
Minutes
DOWNLOAD PDF:FR

Πληροφορίες Μετοχής