Γενικές συνελεύσεις μετόχων

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Σεπτεμβρίου 2017

05/09/2017
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Ψηφοφορία μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Πρακτικά
DOWNLOAD PDF:FR

Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαΐου 2017

30/05/2017
Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Βελγικά Λογ. Πρότυπα)
DOWNLOAD PDF:FR
30/05/2017
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Ψηφοφορία μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Πρακτικά
DOWNLOAD PDF:FR

Πληροφορίες Μετοχής