Γενικές συνελεύσεις μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου 2018

29/05/2018
Ψηφοφορία Μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Πληρεξούσιο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Πρακτικά
DOWNLOAD PDF:FR
29/05/2018
Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Βελγικά Λογ. Πρότυπα)
DOWNLOAD PDF:FR

Πληροφορίες Μετοχής