Γενικές συνελεύσεις μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Μαΐου 2019

29/05/2019
Πρακτικά
DOWNLOAD PDF:FR
28/05/2019
Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Βελγικά Λογ. Πρότυπα)
DOWNLOAD PDF:FR
25/04/2019
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2019
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:ENFR
25/04/2019
Πληρεξούσιο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2019
Ψηφοφορία Μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2019
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFR

Πληροφορίες Μετοχής