Γενικές συνελεύσεις μετόχων

Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης Μαΐου 2020

26/05/2020
Πρακτικά
DOWNLOAD PDF:FR
26/05/2020
Προτεινόμενο Τροποποιημένο Καταστατικό
DOWNLOAD PDF:GRENFR
26/05/2020
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
26/05/2020
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:GRENFR
26/05/2020
Πληρεξούσιο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
26/05/2020
Ψηφοφορία Μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
26/05/2020
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFR
26/05/2020
Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Βελγικά Λογ. Πρότυπα)
DOWNLOAD PDF:FR

Πληροφορίες Μετοχής