Γενικές συνελεύσεις μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Μαΐου 2021

25/05/2021
Ψηφοφορία Μέσω Ταχυδρομείου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/05/2021
Επιβεβαίωση Συμμετοχής
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/05/2021
Αριθμός Μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/05/2021
Πληρεξούσιο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/05/2021
Πρόσκληση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/05/2021
Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (Βελγικά Λογ. Πρότυπα)
DOWNLOAD PDF:FR
25/05/2021
Minutes
DOWNLOAD PDF:FR

Πληροφορίες Μετοχής