Δελτία Τύπου

22/12/2016
Γνωστοποίηση ύψους μετοχικού κεφαλαίου και αριθμού μετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
22/12/2016
Δημοσίευση γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
19/12/2016
Έναρξη Διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και το Χρηματιστήριο Αθηνών και Τιμή Έναρξης Διαπραγμάτευσης.
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
14/12/2016
Ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
12/12/2016
Δημοσίευση Γνωστοποίησης Σημαντικών Συμμετοχών
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
08/12/2016
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
29/11/2016
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL