Δελτία Τύπου

19/10/2017
Κλάδος Καλωδίων: Η Cablel® Ελληνικά Καλώδια υπέγραψε σύμβαση με την DEME Group για την προμήθεια συστημάτων υποβρυχίων καλωδίων για το έργο Modular Offshore Grid (“MOG”) της βελγικής εταιρίας Elia στη Βόρεια Θάλασσα.
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/09/2017
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
05/09/2017
Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Σεπτεμβρίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
01/08/2017
Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
18/07/2017
Κλάδος καλωδίων: H Fulgor, θυγατρική της Ελληνικά Καλώδια, υπέγραψε σύμβαση με-το-κλειδί-στο-χέρι με την Enel Green Power Hellas για την υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση με το εθνικό δίκτυο της συστοιχίας των χερσαίων αιολικών πάρκων του Καφηρέα.
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
15/06/2017
Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός νέου Οικονομικού Διευθυντή
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
30/05/2017
Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Μαΐου 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/04/2017
Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού- Οικονομικής έκθεσης 2016
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/04/2017
Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα Λάβει Χώρα στις 30 Μαΐου2017
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
28/04/2017
Ενοποιημένος ετήσιος απολογισμός 2016
DOWNLOAD PDF:ENFR
30/03/2017
Οικονομικά Αποτελέσματα για τη Χρήση 2016
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL
16/01/2017
Γνωστοποίηση κράτους-μέλους προέλευσης
DOWNLOAD PDF:GRENFRNL