Δελτία Τύπου

03/12/2018
Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
03/12/2018
Κλάδος Καλωδίων: Στην κοινοπραξία Tideway – Ελληνικά Καλώδια η ανάθεση του έργου διασύνδεσης του αιολικού πάρκου Seamade ανοικτά της ακτής του Βελγίου με το δίκτυο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
12/11/2018
Κλάδος Καλωδίων: Η Ελληνικά Καλώδια και η θυγατρική της Fulgor αναλαμβάνουν έργα για την υποβρύχια και υπόγεια διασύνδεση 400kV Ρίου – Αντιρρίου.
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/10/2018
Κλάδος Καλωδίων: Ανάθεση στην Ελληνικά Καλώδια έργου διασύνδεσης χερσαίων καλωδίων υψηλής τάσης στην Κύπρο
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/09/2018
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/09/2018
Δελτίο Τύπου της Cenergy Holdings SA
DOWNLOAD PDF:GRENFR
24/09/2018
Κλάδος Καλωδίων: Ανάθεση δύο έργων για την υποβρύχια διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου (Ομάδα Α και Ομάδα Γ) στην Ελληνικά Καλώδια και τη θυγατρική της Fulgor.
DOWNLOAD PDF:GRENFL
06/09/2018
Κλάδος Καλωδίων: Ανάθεση του έργου διασύνδεσης αιολικού πάρκου Hollandse Kust (South) στην κοινοπραξία Van Oord – Ελληνικά Καλώδια.
DOWNLOAD PDF:GRENFR
20/07/2018
Αγωγός Cactus II: Η Σωληνουργεία Κορίνθου ξεκίνησε τις παραδόσεις των σωλήνων χάλυβα
DOWNLOAD PDF:GRENFR
03/07/2018
Κλάδος καλωδίων: Η ένωση των οικονομικών φορέων Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. - Fulgor Α.Ε. ανέλαβε το έργο «με το κλειδί στο χέρι» για τη β’ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων
DOWNLOAD PDF:GRENFR
07/06/2018
Η TechnipFMC αναθέτει τον υποθαλάσσιο αγωγό μεγάλου βάθους Karish στη Σωληνουργεία Κορίνθου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαΐου 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
29/05/2018
Διορισμός νέου Οικονομικού Διευθυντή
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/04/2018
Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού –Οικονομικής Έκθεσης 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2018
Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/04/2018
Ανακοίνωση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/03/2018
Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2017
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/03/2018
Σωλήνες της Σωληνουργεία Κορίνθου ενώνουν την Ασία με την Ευρώπη – Αγωγός φυσικού αερίου TANAP
DOWNLOAD PDF:GRENFR
07/03/2018
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
06/03/2018
Ανακοίνωση
DOWNLOAD PDF:GRENFR
04/01/2018
Αγωγός Balticconnector: Η Σωληνουργεία Κορίνθου ανέλαβε την παραγωγή των σωλήνων για τον υποθαλάσσιο αγωγό που θα συνδέσει τη Φινλανδία με την Εσθονία
DOWNLOAD PDF:GRENFR