Δελτία Τύπου

10/10/2019
Στη Σωληνουργεία Κορίνθου η ανάθεση του αγωγού IGB (Αγωγός φυσικού αερίου διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας
DOWNLOAD PDF:GRENFR
25/09/2019
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019
DOWNLOAD PDF:GRENFR
17/09/2019
Στην Ελληνικά Καλώδια ανατέθηκε η σύμβαση προμήθειας υποβρυχίου καλωδίου από την Ørsted
DOWNLOAD PDF:GRENFR
27/08/2019
Η Energinet αναθέτει τον υποθαλάσσιο αγωγό Baltic Pipe στη Σωληνουργεία Κορίνθου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
13/06/2019
Η Snam, Ιταλίας αναθέτει 150 χλμ. αγωγού φυσικού αερίου στη Σωληνουργεία Κορίνθου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
04/06/2019
Κλάδος Καλωδίων: Η Cenergy Holdings ανακοινώνει την ανάθεση μέρους διαγωνισμού για έρευνα και ανάπτυξη της Carbon Trust στην εταιρεία Ελληνικά Καλώδια αναφορικά με το κοινό βιομηχανικό έργο πλωτών ανεμογεννητριών (Floating Wind JIP)
DOWNLOAD PDF:GRENFR
28/05/2019
Διορισμός νέου συν-Διευθύνοντος Συμβούλου
DOWNLOAD PDF:GRENFR
28/05/2019
Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Μαΐου 2019
DOWNLOAD PDF:GRENFR
24/04/2019
Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού –Οικονομικής Έκθεσης 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
17/04/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ CENERGY HOLDINGS SA
DOWNLOAD PDF:GRENFR
20/03/2019
Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018
DOWNLOAD PDF:GRENFR
22/02/2019
Ανακοίνωση
DOWNLOAD PDF:GRENFR