Ποιοι είμαστε

Η Cenergy Holdings, ιδρύθηκε το 2016 με έδρα στο Βέλγιο.

Η Εταιρία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω κορυφαίων θυγατρικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών καθώς και των τηλεπικοινωνιών.

 

“Our experience of the past drives us to a promising future”