Χαρτοφυλάκιο

“Adding value to our partners creates value for our shareholders”

Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings  αποτελείται από πρωτοπόρες εταιρίες σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους όπως αυτοί της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών με ισχυρή οικονομική θέση, επιτυχημένη μακρόχρονη παρουσία και πολλά υποσχόμενο μέλλον. Περιλαμβάνει:

Τη Σωληνουργεία Κορίνθου (CPW), έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλυβδοσωλήνων διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένα σημαντικό προμηθευτή του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς. 

Τον Όμιλο Cablel® Ελληνικά Καλώδια, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για διάφορους τομείς όπως η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι τηλεπικοινωνίες, οι κατασκευές και οι υποδομές.

Είτε πρόκειται για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, πετρελαίου προς διύλιση, φυσικού αερίου προς μονάδα παραγωγής ρεύματος, είτε ηλεκτρικού ρεύματος από υπεράκτιες ανεμογεννήτριες, οι εταιρίες μας έχουν τις ποιοτικές λύσεις για να φέρουν την ενέργεια μέχρι στην τελική κατανάλωση