Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια

O Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, προσφέρει στους πελάτες του ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων και ανταγωνιστικών λύσεων. Με σχεδόν 70 χρόνια εμπειρίας, δίνει μεγάλη έμφαση στην εξαγωγική δραστηριότητα, στοχεύει στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με πρωταρχικό γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών.

Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας, τηλεπικοινωνιών όπως και υποβρύχια καλώδια, σύρματα περιελίξεων και πλαστικά και ελαστικά μείγματα και εξυπηρετεί σημαντικούς τομείς όπως η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι τηλεπικοινωνίες και οι κατασκευές και υποδομές.

Η τεχνική εμπειρία συνδυάζεται με τις συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την εξασφάλιση επιπέδων αποτελεσματικότητας και ποιότητας που ανταποκρίνονται στα αυστηρότερα πρότυπα.

Στον Όμιλο Cablel® Ελληνικά Καλώδια η δέσμευση στην ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη συμβάλλει καθοριστικά στην καθιέρωση ισχυρής θέσης στη διεθνή αγορά.

Η παραγωγική βάση του Ομίλου Cablel® Ελληνικά Καλώδια αποτελείται από έξι εργοστάσια σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. Οι σημαντικές και συνεχείς επενδύσεις σε αυτά, έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου και στη δημιουργία και επέκταση ενός μεγάλου χαρτοφυλακίου προϊόντων.

Η πελατειακή βάση περιλαμβάνει:  E.ON, Vattenfall, Tennet, Energinet.dk, Enel, SSE, Iberdrola, Electricity Northwest, Terna, DEWA, HEDNO S.A., IPTO SA, EAC Cyprus, Litgrid, Sonelgaz, Takreer, Motor Oil, Hellenic Petroleum, Carillion, Semco Maritime, Aktor, Metka, ABB, Schneider Electric, Landis+Gyr, Siemens, Hyundai, Sagem, Thales, Vivacom, Vodafone, Cyta, DNO, Cosmote, Cosmote,  GO (Μάλτα), Armentel, Santerne, ALSTOM Transport, Bombardier,  Siemens, Network Rail (U.K.), OSE (Ελλάδα), MAV (Ουγγαρία), Bulgarian Railways, BKV (Ουγγαρία), Αττικό Μετρό (Ελλάδα), TE connectivity (Βέλγιο).

Η Εταιρία εστιάζει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των ανθρώπων της και στη δημιουργία αξίας για τους συμμετόχους, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Με το βλέμμα στο μέλλον, σχεδιάζει περαιτέρω επενδύσεις σε τεχνολογικές και καινοτόμες λύσεις καλωδίων, έτσι ώστε να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τους συμμετόχους της.

Βρείτε περισσότερα στο http://www.cablel.com/el/