Στρατηγική

“Connecting the energy and data world”

Η στρατηγική μας:

 • Προσθέτουμε αξία μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών και συνεργιών
 • Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε νέα προϊόντα προστιθέμενης αξίας
 • Επενδύουμε στους συνεργάτες μας και επιδιώκουμε νέες διεθνείς συνεργασίες με εταιρίες που μοιράζονται το πάθος μας για καινοτομία και αριστεία
 • Λειτουργούμε σαν δεξαμενή σκέψης ‘think tank’ και συμβάλλουμε στον στρατηγικό σχεδιασμό των εταιριών μας, ενώ παρέχουμε οικονομική και διοικητική υποστήριξη
 • Συμβάλλουμε στη βελτίωση των ευκαιριών και των συνθηκών για τις εταιρίες μας προκειμένου να αναλάβουν έργα μεγαλύτερης αξίας

Οι εταιρίες του χαρτοφυλακίου μας:

 • Δραστηριοποιούνται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους
 • Έχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους
 • Επενδύουν στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες
 • Χαρακτηρίζονται από τη διαφοροποίηση τους τόσο σε προϊόντα όσο και σε αγορές
 • Προσφέρουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Διαθέτουν κοστολογικά ανταγωνιστική παραγωγική βάση
 • Επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση σε δείκτες υγείας και ασφάλειας και εταιρική κοινωνικής ευθύνης